Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w sprawach własności przemysłowej, które najczęściej dotyczą następujących przedmiotów:


 • Znaki towarowe
 • Wzory przemysłowe
 • Wynalazki i wzory użytkowe
 • Oznaczenia geograficzne
 •     Geograficzne oznaczenia pochodzenia to takie określenia, które są postrzegane jako wskazówka, że towary nimi opatrzone pochodzą z określonego miejsca na Ziemi, np. Champagne, Bordeaux, Oscypek, Feta, Parmigiano Reggiano (Parmezan), Prosciutto di Parma (Szynka Parmeńska).
  O uzyskanie ochrony na geograficzne oznaczenia pochodzenia może się ubiegać tylko grupa, czyli niezależnie od swej formy prawnej i składu, każda organizacja producentów tego samego produktu.
  Geograficzne oznaczenie pochodzenia mogą być zarejestrowane, jeżeli towar produkowany przez członków organizacji producentów posiada specyficzne cechy tylko ze względu na jego pochodzenie geograficzne.

  Najczęściej świadczonymi przez nas usługami dotyczącymi geograficznych oznaczeń pochodzenia są:
  • przeprowadzanie kompletnej procedury zgłoszeniowej geograficznych oznaczeń pochodzenia skutkującej uzyskaniem ochrony prawnej na terytorium Unii Europejskiej;
  • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej geograficznych oznaczeń pochodzenia;
  • badanie zdolności rejestrowej geograficznych oznaczeń pochodzenia.


     
      © 2009 Kancelaria Patentowa Łukasz Sommer