Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w sprawach własności przemysłowej, które najczęściej dotyczą następujących przedmiotów:


 • Znaki towarowe
 • Wzory przemysłowe
 • Wynalazki i wzory użytkowe
 • Oznaczenia geograficzne
 •     Jako wzór przemysłowy można chronić zewnętrzny (widoczny podczas zwykłego użytkowania) wygląd produktu z wyłączeniem cech uwarunkowanych technicznie. Prawie zawsze są to cechy estetyczne. Najczęściej jako wzory przemysłowe są chronione:
  • opakowania (butelka),
  • symbole graficzne (etykieta, logo firmy),
  • kroje pisma typograficznego,
  • zestawy (meble, sztućce, rekwizyty do gier),
  • odzież.
  Wzory przemysłowe są chronione przez okres do 25 lat od daty zgłoszenia zachowując jednocześnie ochronę prawno-autorską do czasu wygaśnięcia prawa z rejestracji wzoru.

  Najczęściej świadczonymi przez nas usługami dotyczącymi wzorów przemysłowych są:
  • przeprowadzanie kompletnej procedury rejestracyjnej wzorów przemysłowych skutkującej uzyskaniem ochrony prawnej na terytorium Polski, Unii Europejskiej lub wybranych państw;
  • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wzorów przemysłowych;
  • badanie zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych;
  • sporządzanie ekspertyz dotyczących sytuacji prawnej wzorów przemysłowych;
  • prowadzenie spraw spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym;
  • „opieka” nad wzorem po rejestracji - dozorowanie terminów płatności za przedłużanie ochrony.


     
      © 2009 Kancelaria Patentowa Łukasz Sommer