ul. Omulewska 26A lok. 66, 04-128 Warszawa
tel. 22 499 50 46
tel. kom. 602 772 303
info@patentowa.net
   
         
       
         
   

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w sprawach własności przemysłowej, które najczęściej dotyczą następujących przedmiotów:


 • Znaki towarowe
 • Wzory przemysłowe
 • Wynalazki i wzory użytkowe
 • Oznaczenia geograficzne
 •     Znak towarowy (logo, logotyp, nazwa), posiadający często najwyższą wartość spośród aktywów firmy, modelowo pełni trzy funkcje:
  • pochodzenia (informuje o komercyjnym pochodzeniu produktu),
  • gwarancyjną (gwarantuje określoną jakość produktu),
  • reklamową (utrzymywanie pożądanego przez konsumenta poziomu jakości produktu stanowi reklamę).
  Jednak w przypadku braku skutecznej ochrony pełnienie tych funkcji może okazać się niemożliwe.
  Najskuteczniejszą metodą ochrony znaku towarowego jest rejestracja, która zapewnia możliwość należytego wykorzystania funkcji znaku, a ponadto pozwala znacznie zminimalizować ryzyko działalności gospodarczej.

  Najczęściej świadczonymi przez nas usługami dotyczącymi znaków towarowych są:
  • przeprowadzanie kompletnej procedury rejestracyjnej znaków towarowych skutkującej uzyskaniem ochrony prawnej na terytorium Polski, Unii Europejskiej lub wybranych państw;
  • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej znaków towarowych;
  • badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych;
  • sporządzanie ekspertyz dotyczących sytuacji prawnej znaków towarowych;
  • prowadzenie spraw spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym;
  • „opieka” nad znakiem po rejestracji - dozorowanie terminów płatności za przedłużanie ochrony.


     
      © 2009-2024 Kancelaria Patentowa Łukasz Sommer