Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w sprawach własności przemysłowej, które najczęściej dotyczą następujących przedmiotów:


 • Znaki towarowe
 • Wzory przemysłowe
 • Wynalazki i wzory użytkowe
 • Oznaczenia geograficzne
 •     Patent na wynalazek to jeden z nielicznych przykładów monopolu korzystnego dla gospodarki. Prawo z patentu może przynosić korzyści uprawnionemu przez okres do 20 lat od daty zgłoszenia zapewniając możliwość wyłącznego stosowania rozwiązania technicznego albo wpływy z tytułu udzielania licencji.

  Rozwiązania o charakterze technicznym dotyczące przedmiotów o trwałej postaci, nie posiadające zdolności patentowej mają szansę uzyskać ochronę jako wzory użytkowe na okres do 10 lat od daty zgłoszenia.

  Najczęściej świadczonymi przez nas usługami dotyczącymi wynalazków i wzorów użytkowych są:
  • przeprowadzanie kompletnej procedury zgłoszeniowej wynalazków skutkującej uzyskaniem ochrony patentowej na terytorium Polski lub zagranicą;
  • przeprowadzanie kompletnej procedury zgłoszeniowej wzorów użytkowych skutkującej uzyskaniem ochrony prawnej na terytorium Polski;
  • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków i wzorów użytkowych;
  • badanie czystości oraz zdolności patentowej rozwiązań technicznych;
  • sporządzanie ekspertyz dotyczących sytuacji prawnej rozwiązań technicznych;
  • prowadzenie spraw spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym;
  • „opieka” nad opatentowanym wynalazkiem lub zarejestrowanym wzorem użytkowym - dozorowanie terminów płatności za przedłużanie ochrony.


     
      © 2009 Kancelaria Patentowa Łukasz Sommer